Binnenkort: gratis en anonieme e-Mental Health!  

In het voorjaar van 2017 start Stichting mirro met het verlenen van gratis en anonieme e-Mental Health onder digitale begeleiding van een behandelaar. Vanuit het Zorginstituut Nederland is subsidie verleend die deze nieuwe dienst mogelijk maakt. De zelfhulpmodules ‘Alcohol en ouderen’, ‘Angst en paniek’ en ‘Game-check’ zullen in deze anonieme behandelvorm worden aangeboden.

Laagdrempelige professionele hulp
Sommige mensen schamen zich zodanig voor hun psychische klachten of verslaving dat zij geen (professionele) hulp durven of willen zoeken. Het inschakelen van professionele hulp in een vroegtijdig stadium kan voorkomen dat klachten zich verergeren en tot een zwaardere zorgvraag leiden. Via een digitale aanmeldingsprocedure wordt de hulpzoekende geleid naar de vragenlijst die vaststelt of hij/zij voldoet aan de inclusiecriteria van anonimiteit en gemotiveerd is om de interventie te gaan volgen.

De aanmeldprocedure
De hulpzoekende wordt gevraagd om een voornaam/nickname, een functionerend e-mailadres, geslacht en geboortedatum. Op het opgegeven e-mailadres ontvangt de hulpzoekende een uitnodiging voor de digitale vragenlijst, die – naast de eigen motivatie – vaststelt of iemand voldoet aan de inclusiecriteria. De opgegeven geboortedatum dient als wachtwoord om de digitale vragenlijst te kunnen openen, invullen en retourneren. Daarnaast dient de hulpzoekende 18 jaar of ouder te zijn. Het opgegeven geslacht is bepalend voor de vraagtypen die voorbijkomen. De hulpzoekende krijgt na de beoordeling van de aanvraag te horen of er kan worden gestart met de anonieme interventie of niet.

Zorginstituut Nederland
Voor patiënten met psychische aandoeningen blijken vroegtijdige herkenning, adequate triage en preventieve behandeling met kortdurende interventies met zelfmanagement als uitgangspunt, veel waarde toe te voegen. Om deze categorie mensen toch een vorm van zorg te bieden dan wel naar de reguliere zorg toe te geleiden, is het van belang dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien. Daarom verleent het Zorginstituut Nederland hiertoe subsidie. Lees meer over de subsidieregeling»