Meld je aan voor de nieuwe training!

‘Welk e-Mental Health aanbod past het beste bij mij?’, ‘Hoe zet ik het in?’ en ‘Wat zijn de vergoedingen vanuit de verzekeraar voor het inzetten van e-Mental Health?’ Kom 17 mei, 29 mei óf 11 juni naar onze geaccrediteerde training in Utrecht!

Training voor huisartsen en POH-GGZ
In de afgelopen jaren is er een breed aanbod van e-Mental Health toepassingen ontstaan. Ook in de huisartsenpraktijk is e-Mental Health met een opmars bezig. Hiermee van start gaan is niet gemakkelijk. De training e-Mental Health in de huisartsenpraktijk: van theorie naar implementatie is bedoeld voor huisartsen en POH-GGZ die zich willen oriënteren op de vele mogelijkheden die e-Mental Health kan bieden en geeft praktische handvatten voor de implementatie.

Praktische informatie

  • Kosten: €150,- (excl. BTW)
  • Trainingsdata: 17 mei, 29 mei of 11 juni (17.00 uur – 19.30 uur)
  • Locatie: Grebbeberglaan 15 te Utrecht
  • Accreditatie: aanvraag voor accreditatie is ingediend bij de ‘Landelijke Vereniging POH-GGZ’, het ‘Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals’ en het ‘Verpleegkundig Specialisten Register’.

Aanmelden »

Van theorie…

In het eerste deel van de training wordt uitgelegd wat er onder eHealth en e-Mental Health wordt verstaan. Er wordt ingegaan op de huidige wetenschappelijke stand van zaken rondom e-Mental Health. Stil wordt gestaan bij de voordelen, beperkingen, voorwaarden en de effectiviteit ervan. Ook worden de belangrijkste kwaliteitsinitiatieven besproken. De aanbieders van e-Mental Health worden uitgelicht en daarbij uitgediept in welke mate het aanbod aansluit bij de huisartsenzorg.

… naar implementatie

Het tweede deel van de training zal een praktische gids voor u als huisarts of POH-GGZ zijn. Op basis waarvan maak ik een keuze uit het grote aanbod van e-Mental Health toepassingen? Welke vragen dien ik mijzelf te stellen bij het kiezen van een pakket? En als ik een pakket heb gekocht, wat is dan een effectieve wijze om het te implementeren in de praktijk? Tenslotte zal de financiering en stimulering van e-Mental Health worden toegelicht. In welke mate stimuleert de overheid het gebruik en in hoeverre vergoeden verzekeraars het gebruik van e-Mental Health?

De training is vormgegeven aan de hand van de leercirkel van Kolb.

Leerdoelen:

• U leert wat de huidige (wetenschappelijke) stand van zaken is met betrekking tot de voordelen, beperkingen, voorwaarden en effectiviteit van e-Mental Health;
• U leert welke kwaliteitsinitiatieven er zijn op het gebied van e-Mental Health;
• U leert welke toepassingen en aanbieders van e-Mental Health er zijn voor gebruik in de huisartsenpraktijk;
• U leert op welke manier zorgverzekeraars het gebruik van e-Mental Health stimuleren middels het inkoopbeleid en welke vergoedingen beschikbaar zijn;
• U leert een keuze te maken uit het aanbod van e-Mental Health toepassingen;
• U leert waar u rekening mee dient te houden bij de implementatie van e-Mental Health;
• U leert wat de voordelen zijn van e-Mental Health voor u als zorgprofessional en voor uw patiënten.