Stichting mirro

Een goede psychische gezondheid is een belangrijk bezit. Stichting mirro vindt dat elk persoon met psychische klachten recht heeft op de juiste zorg op het juiste moment. Daarom ontwikkelt Stichting mirro state of the art producten die professionals in en om de GGZ ondersteunen, en de mentale fitheid van consumenten helpen versterken.

Onze missie

Stichting mirro vindt dat elk persoon met psychische klachten recht heeft op de juiste zorg op het juiste moment. Met de inzet van de juiste en kwalitatief hoogwaardige hulpmiddelen kunnen zorgprofessionals in de GGZ-keten het verschil maken voor mensen met psychische klachten. Daarom ontwikkelt Stichting mirro state of the art producten die bijdragen aan de juiste zorg op het juiste moment.

Organisatie 

Mirro is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het managementsysteem van Stichting mirro is geëvalueerd en goedgekeurd volgens de norm NEN 7510 – Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg. Het bedrijfsbureau van Stichting mirro coördineert en faciliteert alle ontwikkelingen. In het bestuur zijn diverse belanghebbenden uit het GGZ-veld vertegenwoordigd. Teams van experts en gebruikers monitoren de kwaliteit en het beheer van de mirro-producten. Lees meer »

Achtergrond en historie

Stichting mirro is opgericht in 2012 in reactie op actuele ontwikkelingen binnen de GGZ. De stichting startte haar activiteiten met als doel bij te dragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de GGZ. Deze doelen werden geconcretiseerd in een beslissingsondersteunend instrument, online zelfhulp en keurmerkactiviteiten. De keurmerkactiviteiten zijn medio 2015 overgenomen door Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. Lees meer »