Systeemkoppeling met EPD van Zorg Service Groep

Op 7 juli 2017 is de systeemkoppeling gerealiseerd tussen de beslisondersteuner van Stichting mirro en het EPD (CIS) van de Zorg Service Groep, waarmee stichting GGZ Groep werkt. De systeemkoppeling maakt efficiëntere inzet van de beslisondersteuner mogelijk. Zo hoeven cliëntgegevens niet meer apart te worden geregistreerd, maar worden deze automatisch uit het CIS gehaald. Ook is apart inloggen op de beslisondersteuner niet meer nodig (single sign-on).

Eenvoudiger in gebruik 
Paul Geraeds, voorzitter van de Raad van Bestuur bij GGZ Groep: “Door de koppeling zien de behandelaren in één oogopslag in het cliëntendossier of de vragenlijst is ingevuld door de cliënt en of deze al inhoudelijk beoordeeld is. De door de cliënt ingevulde vragenlijst inclusief beoordeling is bovendien met één druk op de knop te benaderen. De koppeling heeft het gebruik van de beslisondersteuner voor de behandelaren dus veel eenvoudiger gemaakt.”

Belangrijke aanvulling op het intakeproces 
De beslisondersteuner – een slimme digitale vragenlijst – ondersteunt bij de verwijzing naar GBGZ of SGGZ. “GGZ Groep zet bij alle nieuw aangemelde cliënten ouder dan 18 jaar automatisch de vragenlijst in als triage-instrument in voor de intake. Als de cliënt de vragenlijst nog niet heeft ingevuld, wordt er een automatische reminder verstuurd. De behandelaren zien in de beslisondersteuner een belangrijke aanvulling voor het intakeproces”, aldus Geraeds.