Begeleiding

Versterk de mentale weerbaarheid en verminder psychische klachten in jouw organisatie: zet onze psychologen in voor online begeleiding!

Waarom begeleiding?

Er is steeds meer vraag naar extra, persoonlijke begeleiding bij onze modules. Dat komt onder andere door een toename van stressklachten, bijvoorbeeld door prestatiedruk, social media en maatschappelijke stress (denk aan het klimaat en de economie).

Steeds meer werknemers vallen uit en het verzuim neemt toe. Studenten bezwijken onder de druk en stoppen of lopen studievertraging op. Lange wachtlijsten in de zorg, vanwege capaciteitsproblemen, zorgen ervoor dat niet iedereen met een hulpvraag ook snel hulp kan krijgen.

Wie een hulpvraag op het gebied van mentale gezondheid heeft, en zelfstandig aan de slag kan en wil, kan persoonlijke ondersteuning krijgen van Mirro.

We brengen eerst de hulpvraag in kaart:

  • Het versterken van de mentale weerbaarheid
  • Het voorkomen van (het erger worden) van psychische klachten
  • Het verminderen van psychische klachten
  • Het aanleren van soft skills: persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden

Hoe ziet de begeleiding eruit?

De begeleiding bestaat uit online gesprekken via chat en/of (video)bellen. Deze gesprekken duren ongeveer 45 minuten. Allereerst wordt de (hulp)vraag duidelijk gemaakt en worden er doelen gesteld. Tussen de gesprekken door gaat de gebruiker aan de slag met de online modules die aansluiten bij de persoonlijke doelen.

De persoonlijke begeleiding maakt de online hulp effectiever. De gebruiker krijgt meer inzicht in de eigen mentale gezondheid en hoe die zichzelf kan versterken. Ook leert de gebruiker handige softskills aan die levenslang voordelen kunnen geven.

Voordelen begeleiding

  • Online modules voor studenten en werknemers
  • Begeleiding én behandeling
  • Persoonlijke aandacht
  • Geen wachttijden

Meer weten over onze begeleiding? Neem contact op voor een verkennend gesprek.

“Nu voel ik mij weer blij en ontspannen na een lange stressvolle tijd. Enorm bedankt voor alle gesprekken en hulp!”

Student – Van Hall Larenstein

Begeleiding werknemers

Onze begeleiding kan medewerkers helpen om perspectief te krijgen, balans te vinden en stress te verminderen. Ook kan het helpen om zingeving en motivatie te vinden.

De begeleider van Mirro kan de medewerker de struikelblokken helpen vinden. Wat zijn de energievreters en wat geeft juist energie? Wat helpt om te leren loslaten en zich minder verantwoordelijk te voelen? Hoe kan de medewerker een passende balans vinden en veerkrachtiger worden? De medewerker kan de eigen valkuilen identificeren en daarop bijsturen. Diegene kan zingeving vinden in het werk en makkelijker met stress omgaan. 

Begeleiding studenten

Onze begeleiding helpt studenten om inzicht te krijgen in de eigen binnenwereld. Dit geeft handvatten bij een negatieve spiraal van gedachten, gevoelens en gedrag. De student kan veerkrachtiger worden en leert effectieve vaardigheden om beter met bijvoorbeeld sociale angst en prestatiedruk om te gaan.

De begeleider van Mirro kan de student helpen ontdekken wat wél helpt. Welke gedachten zorgen voor de negatieve spiraal? Welke verwachtingen heeft de student, die misschien blokkerend werken? Wat gebeurt er als de student hier met iemand over praat? De Mirro-begeleider kan richting geven, struikelblokken duidelijk(er) maken en perspectief geven. Ook kan de student nieuwe manieren leren om met moeilijkheden om te gaan.

Behandelen voor klachten van klinische ernst

Zijn de klachten van klinische ernst (en daardoor voldoende voor een DSM-5 classificatie), maar niet complex of risicovol? Dan kun je onze online behandeling inzetten. Lees daar meer over op onze pagina Behandeling.

“Dag Denise! Vandaag update- en voortgangsgesprek gehad met een student die door jou wordt begeleid. Die heeft me verteld dat hij heel blij met je is. Dankzij jou begrijpt hij nu hoe mentale processen werken en hoe hij daar zelf sturing aan kan geven. Daardoor voelt hij zich stukken beter en heeft hij vertrouwen in zichzelf en in de toekomst. Vond dat wel even het delen waard.”

Studentendecaan bij Van Hall Larenstein; de student krijgt begeleiding met ACT

Vragen over onze begeleiding? We vertellen je graag meer!

Jouw organisatie ook mentaal fitter maken? Neem contact met ons op:

Stichting mirro

Adres Leidseveer 2-10 3511 SB Utrecht