Behandeling

De mensen in jouw organisatie mentaal weerbaarder maken? Verminder psychische klachten en verbeter hun functioneren en levenskwaliteit.

Waarom behandeling?

Wij behandelen psychische klachten waarbij de huisarts diegene niet verder kan helpen en waarvoor die de cliënt zal doorverwijzen. Deze behandelingen worden meestal (deels) vergoed.

Onze psychologen werken doelgericht en op een persoonlijke manier. Er zijn geen wachttijden. We kunnen studenten, werknemers en verzekerden meteen helpen. Dit voorkomt dat de klachten erger worden en dat kan uitval, zoals werkverzuim en studievertraging, voorkomen.

Stoornissen zoals:

 • Angststoornissen
 • Stemmingsstoornissen
 • Stress- en burnoutklachten
 • Verslaving

Hoe ziet de behandeling eruit?

De medewerker of student vult een vragenlijst in en maakt kennis met de psycholoog. De medewerker of student vraagt een verwijzing van de huisarts. Dan volgt de intake. We stellen een diagnose en maken een behandelplan.

De behandeling bestaat uit online gesprekken via (beeld)bellen. De gesprekken duren zo’n 45 minuten. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de ernst van de klachten en het type klachten. De behandelaar zet hierbij bewezen effectieve protocollen en online modules in. Een regiebehandelaar houdt toezicht op de behandeling.

Wanneer de doelen in het behandelplan zijn behaald, kan de behandeling worden afgesloten. We geven de huisarts een terugkoppeling. Alleen na toestemming van de cliënt geven we de opdrachtgever ook een terugkoppeling.

Voordelen:

 • Met huisartsverwijzing meestal (deels) vergoed door de zorgverzekeraar (wachtlijst)
 • Er is geen wachtlijst als de organisatie of de cliënt het betaalt
 • We zijn gespecialiseerd in hulp aan studenten en werknemers
 • We werken in een klein team: persoonlijke aandacht is belangrijk voor ons

Wil je meer weten over onze Behandeling?

We bieden behandeling aan, als aanvulling op onze online modules en begeleiding. Het aantal stressklachten neemt toe, bijvoorbeeld door prestatiedruk en maatschappelijke druk. En steeds meer mensen – jong en oud – vallen uit op het werk of tijdens hun studie. Ze belanden op lange wachtlijsten door het capaciteitstekort in de GGZ terwijl hun klachten verergeren.

Opties voor vergoeding

Er zijn meerdere mogelijkheden voor vergoeding van de behandeling:

 • De cliënt stuurt de factuur (NZa tarief) naar de zorgverzekeraar. Deze vergoedt het grootste deel, afhankelijk van de polis. Er kan een eigen risico en eigen bijdrage gelden. De werkgever kan de cliënt hierin tegemoet komen.
 • De cliënt betaalt de factuur (NZa tarief) zelf vanuit het vitaliteitsbudget.
 • De werkgever betaalt de hele behandeling (NZa tarief) rechtstreeks aan Mirro. Zonder tussenkomt van de verzekeraar. We stellen een maximum aantal behandelingen vast.

Zijn de klachten van subklinische ernst (en daarmee onvoldoende voor een DSM-5 classificatie)? Dan kun je onze begeleiding inzetten. Lees meer op onze pagina Begeleiding.

Jouw organisatie ook mentaal fitter maken? Neem contact met ons op:

Stichting mirro

Adres Leidseveer 2-10 3511 SB Utrecht