Onderzoek

Alle modules zijn ontwikkeld samen met ervaringsdeskundigen. Voor de inhoud gebruiken we onder andere inzichten uit de positieve psychologie, Acceptance & Commitment Therapy (ACT), cognitieve gedragstherapie (CGT) en mindfulness.
Elk onderdeel binnen de modules volgt het leermodel OPOE: Oriëntatie, Presentatie, Oefening en Evaluatie. De gebruiker krijgt dus eerst uitleg en gaat dit vervolgens zelf toepassen. We blijven onderzoek doen naar de effectiviteit van onze online zelfhulp.

Erkenning vanuit de branche

Verschillende erkende organisaties en instanties bevestigen de kwaliteit van onze online zelfhulp modules. Zo zijn meerdere modules van Mirro opgenomen in Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten; Handleiding voor POH-GGZ en overige zorgprofessionals, Dr. B. Schreuders.

Ook in het onderzoek van de RIVM – Effectieve interventies en beleid mentale gezondheid en preventie. Een overzicht van kansen en mogelijkheden per levensfase & economische baten, maart 2022 – wordt bevestigd dat bij veel mentale klachten online modules met persoonlijke begeleiding (kosten)effectief zijn.

Onderzoek door Vrije Universiteit Amsterdam

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) voerde een observationeel onderzoek uit. Voelen mensen zich geholpen door onze online modules? Verminderen de klachten ook echt?

De resultaten zijn erg positief. Negen van de tien gebruikers beoordeelden onze modules met een voldoende-goed tot goed-uitstekend. De gebruikers van de module ervaarden ook een positieve verbetering in hun mentale én algehele gezondheid. Ze gingen beter functioneren in het huishouden, op het werk, in vriendschappen en in sociale contacten. Bij de helft van de gebruikers verbeterde de slaapkwaliteit. Het werkverzuim nam af met bijna 15% en verkortte met gemiddeld 0,7 dagen.

Bekijk hier de volledige rapportage.

observationeel onderzoek VU naar Mirro

Onlinehulp-stempel module Rouwverwerking

Onze module Rouwverwerking heeft het Onlinehulp-stempel gekregen. Het Onlinehulp-stempel is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met GGZ-instellingen. Dit is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het stempel geeft duidelijkheid over de kwaliteit van e-health. Onze module Rouwverwerking voldoet aan de technische en zorginhoudelijke standaarden. En daar zijn we trots op!

Tevredenheid onder studenten

Onder studenten hebben we onderzoek uitgevoerd binnen negen verschillende onderwijsinstellingen. We hebben de tevredenheid en de effectiviteit gemeten van onze modules. We vroegen ook uit welke thema’s vooral bij studenten spelen en waar zij extra hulp bij zoeken.

  • Ruim 81% van de studenten is tevreden over de Mirro-modules. Ze geven aan dat er vooral angst en paniek, een negatief zelfbeeld, gepieker, stress en somberheid speelt.
  • 70% van de gebruikers kreeg meer inzicht in de eigen mentale gezondheid én voelde zich gestimuleerd om hieraan te werken.
  • 43% voelde zich duidelijk beter na het volgen van een module
  • en 56% durft verder hulp te zoeken door de modules.
  • Deze hulp zoeken ze vooral bij hun studieloopbaanbegeleider (40%).

Jouw organisatie ook mentaal fitter maken? Neem contact met ons op:

Stichting mirro

Adres Leidseveer 2-10 3511 SB Utrecht