Rouwverwerking

 

 

  Terug

Rouwverwerking

Rouwverwerking avatar van Mirro

Rouw is een normale reactie op een verdrietige gebeurtenis in het leven. Vind steun en richting in je rouwproces.

Voor wie?

De module is ontwikkeld voor volwassenen, die in een rouwproces zitten door het overlijden van een dierbare. De module helpt om dit proces naar persoonlijke behoefte op een passende manier in te richten.

Inhoud ontwikkeld door experts

De inhoud van deze module is ontwikkeld door rouw- en verliesdeskundige Joke Schippers, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Rouw is als ervaring universeel, maar het rouwproces is uniek in kleur, intensiteit, verloop, duur, betekenis en uitingsvorm.

Als huidige visie geldt het duale procesmodel van Margaret Stroebe, met de verlieskant en de herstelkant. Daartussen beweegt de rouwende zich in zijn proces.
Beide kanten horen bij “gezond” rouwen. De mate van het ene of het andere kant verschilt per persoon. Deze module gaat uit van deze visie, zodat iedereen de mogelijkheid heeft hun eigen rouwproces in te kleuren.

Onderwerpen

 • Mijn verlies: ieder mens maakt in zijn leven het verlies van een dierbare mee: een partner, een ouder, een broer, een zus of een kind. Soms komt een verlies heel onverwacht, soms komt het na een periode van ziekte.
 • Steun: rouwen doe je nooit alleen. Familieleden, vrienden, collega’s of buren reageren op je verlies. Met praktische hulp, een luisterend oor en soms ook met goedbedoelde, maar niet altijd passende adviezen.
 • Omgaan met verlies: het verlies van een dierbare brengt grote veranderingen met zich mee. Je wordt geconfronteerd met het feit dat iemand er niet meer is en tegelijkertijd gaat het leven zonder de ander verder. Hoe ga je daarmee om?
 • Verder gaan: bij verlies vragen veel mensen zich af, “Waarom overkomt mij dit?”, “Wat is de zin van dit gemis?” en “Wat is nog de zin van mijn leven?” Het zijn vragen die voortkomen uit de behoefte van mensen om betekenis te geven aan een ingrijpende levensgebeurtenis zoals een verlies.

 

Oefeningen

 • De Rouw Vragenlijst (RVL).
 • Je verhaal formuleren.
 • Stilstaan bij jouw gevoelens van rouw.
 • Jouw omgeving: wat geeft je steun, en wat niet? En hoe kun je je omgeving om steun vragen?
 • Stilstaan bij het zorgen voor jezelf, want rouwen vergt veel van je, zowel lichamelijk als geestelijk.
 • Leren omgaan met gevoelens en gedachten.
 • Het vinden van houvast.

 

Hoe werkt het?

Met een slimme link kunnen de medewerkers een eigen Mirro-account aanmaken en toegang krijgen tot alle modules. Met een systeemkoppeling integreer je alle gewenste modules in het platform (bijvoorbeeld een intranet of medewerkersportaal).

 


Jouw organisatie ook mentaal fitter maken? Neem contact met ons op:

Stichting mirro

Adres Leidseveer 2-10 3511 SB Utrecht